• Tourist shelter

    Twoje Miasto
    GPS 52°49'03"N 23°55'26"E