• Modyfikacja przebiegu szlaku pieszego "Wilczy Szlak"