• Cerkiew pw. św. Mikołaja

  Białowieża , ul. Sportowa 9
  GPS 52°42'11"N 23°51'03"E
  Cerkiew pw. św. Mikołaja została wybudowana w latach 1894–1897. Fundatorem cerkwi był car Aleksander III. Przedtem istniały w Białowieży cerkwie drewniane, lecz gdy w 1888 roku tereny Puszczy Białowieskiej stały się prywatnymi dobrami cara, rozpoczęto budowę pałacu wraz z godną władcy murowaną cerkwią. Cerkiew, jako jedyna w Polsce, słynie z ikonostasu wykonanego z chińskiej porcelany - majoliki.
   
  Przy białowieskiej parafii działają dwa chóry – dorosłych i młodzieżowy. Chór młodzieżowy powstał w 1993 r. Tworzą go studenci i uczniowie. Chór ma w swym repertuarze oprócz muzyki cerkiewnej, również utwory ludowe białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. Chór m.in. w 1999 r. zajął II miejsce na IV Przeglądzie Chórów Kolędniczych w Terespolu, w 2008 r. zdobył 1 miejsce w kategorii chórów wiejskich w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008. Sukcesy odnosi także parafialny chór dorosłych. W 1979 i 1994 roku został nagrodzony orderem św. Marii Magdaleny III stopnia.
   
  GODZINY NABOŻEŃSTW: 
  Sobota 
  godz. 17 - Całonocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije) 
  Niedziela
  godz. 9.00 - Liturgia 
  godz. 17.00 - Nabożeństwo wieczorne (Wieczernia)
   
  Godziny pracy kancelarii parafialnej: 9-12; 14-16.
  Istnieje możliwość zwiedzenia cerkwi poza wyznaczonymi godzinami, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.