• Kontakt

  Białowieski Park Narodowy
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

  tel. 85 682-97-00 lub 85 681-20-33;
  tel./fax 85 681-23-06, 85 681-23-60, 85 681-22-75 wew. 700
  fax 85 682-97-16 lub 85 681-23-60 wew. 716
  e-mail: bpn@bpn.com.pl
  http://www.bpn.com.pl

  Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek: 7:30–15:30.

  Dyrektor BPN przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 11:00–13:00.

  Informacja Turystyczna
  (poniedziałek-niedziela: 8:30–16:30)
  tel. 85 681-29-01
  fax 85 682-97-16 lub 85 681-23-60 wew. 716
  e-mail: info@bpn.com.pl