• Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji

    Hajnówka , ul. Lipowa 209
    GPS 52°44'56"N 23°36'34"E

    Budowa klasztoru rozpoczęła się 5 października 2003 roku, a kościoła 24 lipca 2006 r.

    Klasztor i kościół zostały zaprojektowane przez Henryka Dołęgowskiego i Ryszarda Suchorę z  Białej Podlaskiej.