• Obelisk z 1752 roku

    Białowieża , Park Pałacowy
    GPS 52°42'04"N 23°50'42"E
    Obelisk upamiętnia polowanie królewskie w Puszczy Białowieskiej, które odbyło się 27 września 1752 roku. Uczestniczył w nim król August III Sas wraz z rodziną i dworem. Tysiące chłopów nagoniło zwierzynę do zwierzyńca. Służba leśna napędzała zwierzęta do korytarza na końcu którego znajdowała się myśliwska altana. Król i jego żona Maria Józefa strzelali z broni gwintowanej. Upolowano 42 żubry, 13 łosi i 2 sarny.