• Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego

    Białowieża , Teremiski 12
    GPS 52°43'54"N 23°46'05"E
    Uniwersytet Powszechny w Teremiskach jest nieformalną instytucją kultury, której zadaniem jest poprzez wspólne działanie i powszechną edukację tworzenie przestrzeni kultury otwartej dla wszystkich. UP prowadzi Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia.