• Pomnik Żubra

    Hajnówka
    GPS 52°44'15"N 23°35'24"E

    Pomnik Żubra odsłonięto 13 września 2001 r. Został ufundowany przez Telekomunikację Polską SA. Odlany z brązu, naturalnej wielkości żubr. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Jan Siuta, absolwent ASP w Krakowie.