• Kładka "Żebra Żubra"

    Białowieża , Pogorzelce
    GPS 52°42'13"N 23°49'46"E

    Ścieżka edukacyjna "Żebra Żubra" została zaprojektowana przez Jacka Wysmułka i jego żonę Barbarę Ewę. Jest jedną z najbardziej malowniczych ścieżek turystycznych w Puszczy Białowieskiej. Ścieżka bierze swój początek przy drodze łączącej Białowieżę z wsią Pogorzelce, a kończy się przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN. Łączna długość szlaku to około 4 km.

    Podczas wędrówki kładką zobaczyć można różne typy siedliskowe lasu - poprzez podmokłe olsy i lasy bagienne, po zbiorowiska wilgotne i świeże. Prawie połowę trasy stanowi drewniana kładka, pozostała część natomiast to ścieżka gruntowa. W przeszłości kładka składała się z dość luźno ułożonych drewnianych desek i szczap, których układ przypominał żebra i stąd wzięła się jej oryginalna nazwa. 

    Kładka "Żebra Żubra" leży na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Wstęp na nią jest bezpłatny.