• Park Dyrekcyjny

    Białowieża
    GPS 52°42'10"N 23°52'19"E
    Park Dyrekcyjny, początkowo zwany pułkowym, został założony na przełomie XIX i XX wieku według projektu znanego polskiego projektanta Walerego Kronenberga. Obecna nazwa obowiązuje od okresu międzywojennego, pochodzi od ulokowania tu siedziby Dyrekcji Lasów Państwowych. Park Dyrekcyjny o formie prostokąta zajmuje 20 ha. Rosną tu głównie rodzime gatunki drzew liściastych. W centrum Parku znajduje się cmentarz wojskowy.