• Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia udostępniania obszaru BPN

   Od 4 lipca 2020 r. zostają udostępnione w celach turystycznych i rekreacyjnych następujące obszary i obiekty Białowieskiego Parku Narodowego:

  1. Park Pałacowy
  2. Obręb Ochronny Rezerwat (limitowana liczba osób w obszarze ochrony ścisłej, maksymalnie 6 osób w jednej grupie plus przewodnik po BPN),
  3. Rezerwat Pokazowy Żubrów  (z wyłączeniem części edukacyjnej w Pawilonie Edukacyjnym)
  4. Muzeum Przyrodniczo-Leśne (z wyłączeniem wieży widokowej oraz Punktu Informacji Turystycznej) - do 13 osób w salach wystaw czasowych oraz maksymalnie 50 osób łącznie na godzinę na obu poziomach wystawy stałej.

  Do odwołania obszar BPN nie jest udostępniony w celach edukacyjnych i sportowych.