• Tourist shelter

    Twoje Miasto
    GPS 52°47'56"N 23°48'42"E