• Tourist shelter

    Twoje Miasto
    GPS 52°47'39"N 23°49'30"E