• Tourist shelter

    Twoje Miasto
    GPS 52°48'54"N 23°54'49"E