• Geometryczny środek Puszczy Białowieskiej

    Białowieża
    GPS 52°41'40"N 23°49'38"E
    W 1968 r. za pomocą głazu narzutowego ustawionego na cokole oznaczono geometryczny środek Puszczy Białowieskiej. Inicjatorem było Towarzystwo Przyjaciół Białowieży oraz Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Białymstoku. Głaz jest jednym z największych tego typu tworów przyrody znalezionych na obszarze Puszczy Białowieskiej. Głaz o wymiarach 1,90 x 3,40 x 1,20 m i obwodzie 8,70 m został w 1993 r. uznany za pomnik przyrody.